Rodzaje i zastosowanie cementu

Aby otrzymać cement, należy wypalić i zmielić odpowiednie materiały, po czym wymieszać je z odpowiednimi dodatkami. Istnieje wiele różnych odmian cementu, który jest niezbędnym i najpowszechniej stosowanym spoiwem na budowach.

Cement murarski

Z jego pomocą tworzy się betony do klasy B 75, nie można za to stworzyć betonu sprzężonego. Służy do produkcji prefabrykatów żużlobetonowych oraz gruzobetonowych. W praktyce stanowi on mieszankę klinkieru cementowego, który drobno zmielono i dodano obojętne dodatki, na przykład mączkę ceglaną.

Cementy szybkotwardniejące

Cementy szybkotwardniejące, inaczej nazywane szybkosprawnymi, zasychają i twardnieją w krótkim czasie. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba szybkiego użycia gotowego produktu. Można również używać ich, wykonując roboty na mrozie. Szczególna klasa cementów szybkotwardniejących portlandzkich sprawdza się przy konstruowaniu prefabrykatów żelbetowych i betonowych, a także konstrukcji sprężonych.

Cement portlandzki CEM I

Najczęściej stosuje się cement portlandzki o oznaczeniu 250, choć występują także oznaczenia 350, 450 oraz 550. To spoiwo o bardzo szerokim zastosowaniu na budowach, między innymi do tworzenia betonów i konstrukcji o wytrzymałości 110-200 kg/cm². Cementy portlandzkie o najwyższej wytrzymałości służą do wykonywania betonów zbrojnych, sprężonych oraz w sporządzaniu prefabrykatów, które muszą szybko osiągnąć wysoką wytrzymałość. Z kolei lżejsze odmiany są powszechnie stosowane przy budowie domów jednorodzinnych. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj cement portlandzki biały, idealny na elementy elewacyjne oraz detale architektoniczne o charakterze dekoracyjnym. Można również sporządzić z niego suchą zaprawę tynkarską.

Solidny cement

Cement glinowy CEM II

Stopienie boksytu, bogatego w tlenek glinu, pozwala uzyskać cement glinowy. Jego charakterystyczną cechą jest szybkie twardnienie. Już po 24 godzinach od zastosowania cement ma niemal 80-90% wytrzymałości normowej. Można go stosować w temperaturze do -10 stopni, jednak nie można mieszać cementu glinowego z innymi spoiwami. Swoje zastosowanie znajduje szczególnie tam, gdzie prace muszą zostać wykonane szybciej – na jezdniach, kolei, przy budowie budynków narażonych na działanie wód agresywnych.

Cement pucolanowy CEM IV

Do jego przygotowania używa się pucolany, siarczanu wapnia i klinkieru portlandzkiego. Charakteryzuje się niskim ciepłem hydratacji i zadowalającą odpornością na wody agresywne (między innymi z siarczanami). Jego zastosowanie oraz właściwości są nieco podobne do cementu hutniczego.

Cementy specjalne

To szczególna grupa, która zawiera dwa typy spoiwa. Cement hydrotechniczny nie zawiera zbyt wielu glinianów, wiąże się powoli – zaczyna po minimum dwóch godzinach, choć nie później niż po 12. Zawiera także gips. Z kolei drugi typy cementu specjalnego, czyli cement siarczanoodporny, zawiera duża glinianu trójwapniowego. Dzięki temu jest odporny na agresję siarczanową. Istnieje także jego specyficzna odmiana – cement niskoalkaliczny.

Do czego stosuje się cement?

Nie sposób wyobrazić sobie jakiekolwiek prace budowlane bez cementu. Po pierwsze, stanowi on świetne spoiwo, którym można łączyć poszczególne elementy konstrukcyjne, a także cegły, pustaki, kamienie. Taką pracę umożliwiają właśnie zaprawy cementowo – wapienne oraz cementowe. Tworzy różnego typu prefabrykaty oraz konstrukcje z żelbetu, które następnie są używane od razu. Z cementu powstaje także beton w niemal każdej odsłonie – zarówno architektoniczny, jak i i elewacyjny.

Paweł Stańczyk

Redakcja profibud.com.pl

Zobacz również