Czym jest budownictwo przemysłowe?

Czym jest budownictwo przemysłowe?

Definicja budownictwa i jego rodzaje

Główne zadanie budownictwa związane jest ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Zajmuje się ono także przebudową, modernizacją, konserwacją i modernizacją istniejących już obiektów. Wyróżnia się budownictwo wodne (na przykład kanały, wały przeciwpowodziowe, śluzy) i lądowe (wszelkie budowle znajdujące się na lądzie).

Istota budownictwa przemysłowego

Jednym z przykładów budownictwa lądowego jest budownictwo przemysłowe. Polega one na zabudowie przestrzennej obiektów produkcyjnych. Budynki przemysłowe służą technologii produkcji. Są to na przykład wszelkie hale, hangary, estakady, silosy, chłodnie kominowe, fabryki, a także towarzyszące im magazyny, składowiska czy obiekty administracyjne. Można tutaj także wyróżnić podgrupy obiektów budownictwa przemysłowego: wydobywcza, cementowa, wydobywcza, hutnicza, włókiennicza. Budownictwo przemysłowe można również zawężać tylko do wznoszenia, modernizacji budynków przemysłowych, takich jak sklepy wielkopowierzchniowe, hipermarkety czy różnego rodzaju budynki wielofunkcyjne.

Czym jest budownictwo przemysłowe?

Ogólna charakterystyka budownictwa przemysłowego

Budownictwo przemysłowe jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się działów budownictwa na całym świecie. Wynika to z bardzo dużej liczby nowo powstających przedsięwzięć, a wraz z nimi wzrastające zapotrzebowanie na obiekty związane z wszelką produkcją, jak i na budynki użyteczności publicznej. Charakterystyka tego rodzaju obiektów jest zależne od charakteru procesów przemysłowych, które odbywają się w danym budynku. Jest to najważniejsza cecha budownictwa przemysłowego. Mogłoby się wydawać, że budynki przemysłowe nie mają skomplikowanej architektury czy budowy. Jednak każdy obiekt należy traktować inaczej. Struktura budynku i zastosowanych materiałów musi być dopasowana do każdego obiektu indywidualnie. Istotną kwestią jest także to, że produkcja przemysłowa zazwyczaj wymaga dużych przestrzeni, na co musi odpowiedzieć budownictwo przemysłowe. Oprócz wielu norm, które muszą spełniać obiekty przemysłowe, bardzo ważna jest także kwestia bezpieczeństwa.

Podobne artykuły