Dlaczego warto zainwestować w system zarządzania produkcją?

Dlaczego warto zainwestować w system zarządzania produkcją?

System MES, czyli system zarządzania produkcją, to oprogramowanie, które pomaga zarządzać procesem produkcji. Poprzez automatyzację i integrację różnych etapów produkcji system MES może pomóc w zwiększeniu wydajności i produktywności przy jednoczesnej redukcji kosztów. Czy warto inwestować w ten system i czy rzeczywiście ma wpływ na usprawnienie produkcji? Dowiesz się w tym artykule!

Korzyści płynące z systemu zarządzania produkcją

System MES może pomóc śledzić i monitorować proces produkcji w czasie rzeczywistym, identyfikować wąskie gardła i problemy oraz dostarczać informacji do podejmowania decyzji. Może również pomóc w optymalizacji procesu produkcyjnego poprzez automatyczne dostosowywanie harmonogramów i sekwencji produkcyjnych na podstawie zmiany popytu lub inne warunki. Ponadto system MES może dostarczać danych do kontroli jakości i ciągłego doskonalenia. Zbierając dane dotyczące procesu produkcji, system MES może pomóc w identyfikacji trendów i problemów, które można rozwiązać w celu poprawy jakości. Ogólnie rzecz biorąc, system MES może pomóc w poprawie efektywności, wydajności i jakości procesu produkcyjnego.

Najważniejsze powody, dla których warto zainwestować w system zarządzania produkcją.

System zarządzania produkcją (MES) to oprogramowanie, które stanowi system realizacji produkcji dla przedsiębiorstw produkcyjnych. System MES umożliwia zbieranie danych ze wszystkich zasobów produkcyjnych, w tym maszyn, narzędzi i ludzi, w celu śledzenia procesu produkcyjnego od przyjęcia surowców do wysyłki gotowych produktów. Systemy MES są wykorzystywane do zwiększenia wydajności i jakości produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Korzyści z zastosowania systemów MES zostały udowodnione w wielu branżach, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, elektronicznym, spożywczym. Poniżej przedstawiamy 10 najważniejszych powodów, dla których warto zainwestować w system MES.

1. Zwiększona produktywność

Systemy MES dostarczają danych w czasie rzeczywistym, które można wykorzystać do poprawy wydajności produkcji. Na przykład systemy MES mogą być wykorzystywane do śledzenia wykorzystania maszyn i ich przestojów, identyfikowania wąskich gardeł w procesie produkcji oraz optymalizacji harmonogramów produkcji. 

2. Poprawa jakości 

Systemy MES mogą być wykorzystywane do zbierania danych, które można wykorzystać do poprawy jakości produktów (np. mogą być wykorzystywane do śledzenia defektów, identyfikowania niezgodności procesów i produktów oraz śledzenia działań naprawczych)

3. Obniżenie kosztów 

Wykorzystanie tych systemów może być wykorzystywane do redukcji kosztów produkcji. Na przykład do śledzenia zużycia materiałów i odpadów, optymalizacji procesów produkcyjnych i redukcji zużycia energii. 

4. Zwiększona satysfakcja klienta 

System ma znaczny wpływ na poziom zadowolenia klientów dzięki funkcji śledzenia zamówień klientów i dat wysyłki, monitorowania postępów produkcji oraz zapewnienia widoczności statusu zamówień klientów. 

5. Lepsza zgodność z przepisami 

Systemy MES mogą być wykorzystywane do poprawy zgodności z przepisami. Na przykład systemy MES mogą być wykorzystywane do śledzenia procesów produkcyjnych, gromadzenia danych w celu śledzenia i wycofywania produktów oraz monitorowania warunków środowiskowych. 

6. Lepsze wykorzystanie zasobów 

Systemy MES mogą być wykorzystywane do popra