Aktualizacja planu ochrony przeciwpożarowej – jak ją wykonać?

Aktualizacja planu ochrony przeciwpożarowej – jak ją wykonać?

Właściwe planowanie ochrony przeciwpożarowej jest kluczowym czynnikiem, który wpływa na bezpieczeństwo osób i mienia. Jednak skuteczność nawet najbardziej zaawansowanych systemów p-poż powiązana jest z tym, jak będą zachowywać się ludzie. Ewakuacja, reagowanie na alarmy, włączenie odpowiednich urządzeń – wszystkie z tych aspektów muszą być dostosowane do obecnego stanu nieruchomości. Jak więc zaktualizować plan ochrony przeciwpożarowej?

Regularna konserwacja i sprawdzanie systemów ochrony przeciwpożarowej 

Gdy w budynku pojawi się ogień, ludzie mają tylko kilka minut na bezpieczne opuszczenie go.. Jeśli zawiodą systemy ochrony przeciwpożarowej, to czas ten może być drastycznie skrócony. Okresowe przeglądy są więc tu niezwykle ważne i mogą w rzeczywisty sposób przyczynić się do zwiększenia szans na ucieczkę.  

Aktualizując plan ochrony przeciwpożarowej, warto również przyjrzeć się najnowszym rozwiązaniom z tej dziedziny. Obecnie dostępnych jest wiele nowoczesnych opcji, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Znaleźć je można na stronie https://www.promattop.pl/ 

Aktualizacja planu ochrony przeciwpożarowej – jak ją wykonać?

Stworzenie planu ewakuacji 

Planowanie z wyprzedzeniem zapewnia sprawną ewakuację w razie niebezpieczeństwa. Właściwa strategia obejmuje: 

  • pisemny plan określający trasy ewakuacyjne, techniki zarządzania tłumem i metody powiadamiania straży pożarnej o sytuacji awaryjnej; 
  • schemat ewakuacji pokazujący główne i wtórne trasy wyjścia, dostępne trasy dla osób niepełnosprawnych, zewnętrzne miejsca zbiórki, ręczne stacje alarmowe, lokalizacje gaśnic; 
  • zewnętrzny plan terenu określający, gdzie znajdują się hydranty przeciwpożarowe i miejsca zbiórki na zewnątrz. 

Szkolenia dla pracowników 

Każdy członek zespołu powinien znać plan ochrony przeciwpożarowej firmy oraz umieć posługiwać się podstawowym sprzętem przeciwpożarowym. Konieczne jest zatem szkolenie w zakresie używania gaśnic i alarmów, jak również z planu ewakuacji. Nie można zapominać także o tym, aby pracownicy znali zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń, których używają na co dzień – często to one są przyczyną powstawania pożarów.  

 

Podobne artykuły