Co to jest beton wodoszczelny?

Co to jest beton wodoszczelny?

Jednym z podstawowych materiałów, przez który nie przenika woda jest beton wodoszczelny. Zapewnia on niezbędny poziom szczelności całej konstrukcji, tym samym jest lepszym rozwiązaniem niż zwykły beton. Co ciekawe właściwości betonu wodoszczelnego można uzyskać podczas procesu technologicznego. W tym celu dobiera się składniki mieszanki betonowej w wyniku czego dochodzi do zmniejszenia porowatości betonu.

Główne cechy betonu wodoszczelnego

Beton wodoszczelny ma stopień co najmniej W8, cechuje go mała zawartość porów i dość gęsta konsystencja. Składa się z piasku i kruszywa frakcjonowanego oraz cementu i dodatków uszczelniających. Jednak finalna szczelność jest uzależniona od wskaźnika w/c i wieku betonu. Taka mieszanka sprawdzi się nawet na podmokłych terenach, pod warunkiem, że będzie miała dobry skład i zostanie wykonane profesjonalnie. Beton wodoszczelny spełnia zatem dwie funkcje - nośną i uszczelniającą. Beton ten ma pewne wymagania, między innymi niski stopień wodoszczelności i wytrzymałość betonu na ściskanie.

Co to jest beton wodoszczelny?

Inne wymagania dla betonu wodoszczelnego

Beton wodoszczelny będzie dobrym rozwiązaniem w miejscach, gdzie jest klasa ekspozycji określająca warunki eksploatowania konstrukcji betonowej. Musi być ponadto odpowiedni stopień ciekłości mieszanki betonowej, wówczas ryzyko nieprawidłowego zagęszczenia betonu jest minimalne. Samą szczelność konstrukcji określa się na podstawie normy PN-EN 1992-3:2008. Dotyczy ona projektowania silosów i innych zbiorników na ciecze. Pomimo wielu zalet betonu wodoszczelnego należy mieć na względzie, że jego właściwości nie zabezpieczą konstrukcji przed pojawianiem się przecieków. Nieszczelności mogą pojawiać się w kilku miejscach, na przykład w okolicach przejść instalacyjnych. Bardzo ważny w tej kwestii jest skurcz betonu, w wyniku którego mogą powstawać pęknięcia lub zarysowania. To jeden z powodów, dla których zdecydowanie lepiej jest unikać betonowania elementów mających duże wymiary. Generalnie jednak rozwiązanie w postaci betonu wodoszczelnego jest dobre dla większości konstrukcji.

Podobne artykuły