Komornicze zajęcie nieruchomości

Komornicze zajęcie nieruchomości

Czasem nawet drobna pożyczka jest powodem, dla którego dłużnik popadnie w spiralę długów, bez zastanowienia pożyczając kolejne pieniądze na spłatę poprzednich zobowiązań. Jedną z największych obaw większości dłużników jest utrata nieruchomości. Czy komornik może zająć dom? Kiedy może to zrobić? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się poniżej.

Gdy spełnia się najgorszy scenariusz

Na początku warto zaznaczyć, że część obaw ze strony dłużnika jest spowodowana niewiedzą. Wielu z nich obawia się, że za długi zaciągnięte w parabankach, nastąpi egzekucja komornicza, której finałem będzie licytacja mieszkania.

Tymczasem działania komornicze obejmują sytuacje, w których pożyczki zabezpieczone są nieruchomością (czyli gdy stanowi ona zabezpieczenie kredytu – mowa tu o wszystkich kredytach hipotecznych). Kolejną sytuacją, w której komornik może zająć nieruchomość, jest posiadanie nieuregulowanych zobowiązań o większej wartości. Przedmiotem długu wcale nie muszą być kredyty bankowe – mowa tu także o zobowiązaniach natury prywatnej. W praktyce wartość długu powinna wynosić minimum 20-25 tysięcy złotych lub jego zabezpieczeniem jest nieruchomość.

Czy komornik może zająć dom?

Komornicze zajęcie nieruchomość to ostateczna z procedur, których celem jest wyegzekwowanie zaległych należności. Przepisy prawa gwarantują szereg czynności, dzięki którym dłużnik będzie mógł uniknąć zajęcia nieruchomości, nawet będąc w trudnym położeniu finansowym. Jeśli tylko dłużnik wykazuje chęć spłaty zadłużenia, pomimo utraty zatrudnienia, ciężkiej choroby, rozwodu, może wyjść obronną ręką z tarapatów, w które popadł.

Przyczyną zastosowania wniosku o egzekucję nieruchomości może być rosnące zadłużenie w opłatach za nieruchomość, nieregulowanie faktur za bieżące media, a także zaległości podatkowe.

Komornicze zajęcie nieruchomości

Szansa na polubowne załatwienie sprawy

Zanim na drogę egzekucyjną wstąpi komornik, dłużnik otrzyma pismo windykacyjne zobowiązujące do spłaty należności. Jest to szansa rozłożenia długu na raty w dogodnym dla dłużnika terminie. Warto pamiętać, że windykator to osoba mająca na uwadze dobro dłużnika. W przypadku nieustosunkowania się do wezwania z firmy windykacyjnej, uchylania się od wpłat i unikania kontaktu z windykatorem, zostanie wszczęte postępowanie komornicze, w którym podjęte zostaną próby odzyskania należności poprzez egzekucję nieruchomości.

Od chwili otrzymania wezwania do zapłaty od komornika dłużnik ma 2 tygodnie na uregulowanie swoich zobowiązań. W przeciwnym razie komornik może wystosować pismo do wydziału sądowego mówiące o umieszczeniu wpisu w księdze wieczystej nieruchomości o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Komornik może oszacować wartość nieruchomości i zarządzić czynności opisowe. Jeśli dłużnik nadal uchyla się od dokonania wpłaty, a od chwili uprawomocnienia się oszacowania nieruchomości minęły kolejne 2 tygodnie, komornik ma prawo ogłosić licytację komorniczą domu. Dłużnik może w tym czasie próbować ocalić swój dobytek, oferując dobrą wolę w spłacie długu.

Artykuł przygotowany we współpracy z kancelaria komornicza Warszawa.

Podobne artykuły